لیوان های کاغذی

لیوان های کاغذی به عنوان یکی از پر تیراژترین هدایای زودمصرف، نقش مهمی در عرصه تبلیغات برندها ایفا می کنند. این لیوانها با قابلیت چاپ چهاررنگ، در دو اندازه استاندارد کاپ و مینی کاپ (سمپل) تولید می شوند.