ساکهای دستی مقوایی

زیباترین نوع ساکهای دستی، ساکهای دستی مقوایی هستند، چرا که قابلیت چاپ چهاررنگ و انواع روکش را بر روی خود دارند. با استفاده از نوع و گرماژهای مختلف کاغذ و نیز روکش های متنوع، می توان به انواع مختلفی از این محصول دست یافت.